Lid worden

Iedereen, oud en jong kan lid worden van onze vereniging. Daarin kennen we géén beperking.
Wel zijn er op basis van bv. leeftijd bepaalde voorwaarden waaronder u lid kunt worden. Zo kennen we voor onze leden een ledenkorting op de uitvaartnota van thans maximaal €1.600,-. Wanneer u vanaf 18 jaar al lid bent en de premie/contributie is betaald dan heeft u recht op 100% van deze ledenkorting. Onze penningmeester maakt de uitvaartnota op en brengt de eventuele ledenkorting hierop in mindering.

Wilt u op latere leeftijd lid worden dan kunt u kiezen: of voor een entree bedrag waardoor u aanspraak maakt op de volle 100%, of u kiest voor een aangepast percentage op basis van uw leeftijd. Hiervoor hanteren wij vastgestelde staffel modellen.

Word lid van Uitvaartvereniging Joure en omstreken

U kunt hier het formulier aanmelding voor lidmaatschap vinden.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid

Kinderen van ouders/leden zijn gratis lid tot hun 18 jaar mits ze zijn aangemeld. Wanneer slechts één van de ouders lid is dan heeft het kind bij overlijden recht op de helft van de ledenkorting. Zijn beide ouders lid dan geldt deze uitzondering niet.

Ouderen/Senioren

Voor ouderen/senioren die lid willen worden en die geen aanspraak meer kunnen/willen maken op de ledenkorting, kennen we de zgn. senioren regeling. Wel de voordelen van het lidmaatschap voor een lage contributie maar geen recht op ledenkorting.

Voor iedereen geldt: de vereniging regelt en verzorgt de gehele uitvaart zoals u dat wenst!

Alle kortingen die via de vereniging zijn bedongen komen ten goede aan de leden.

Premie/contributie

Als (nieuw) lid van de vereniging betaalt u jaarlijks contributie die uitsluitend via automatische incasso wordt geïncasseerd. De contributie wordt ieder jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Op dit moment bedraagt de contributie € 40,00 per lid voor een volledig lidmaatschap (A-lid) met ledenkorting. Kinderen van leden zijn tot hun 18e jaar gratis lid. (C-lid). Voor ouderen/senioren en leden die afzien van het recht op ledenkorting (D-lid) bedraagt de contributie op dit moment € 12,50 per lid per jaar (korting € 2,50 bij automatische incasso).
Incasso van de contributie vindt gewoonlijk 1 keer per jaar in januari plaats.