Algemene informatie

Uitvaartvereniging Joure e.o. is een algemene vereniging met het ultieme doel het verzorgen van de uitvaart van haar leden. Dit zonder winstoogmerk. Dit betekent dat wij niet meer in rekening brengen dan strikt noodzakelijk. Ook niet-leden kunnen gebruikmaken van onze dienstverlening. Zij hebben andere financiёle voorwaarden.

Onze vereniging is een moderne vereniging die openstaat voor nieuwe ontwikkelingen. De laatste jaren is er veel verandering en vernieuwing doorgevoerd. Indien nodig gaan we daar in mee, maar wij zullen nooit de plaatselijke tradities uit het oog verliezen. Onze uitvaartverzorgers zijn uiteraard bekend met de plaatselijke gebruiken en rituelen. Zij verzorgen de uitvaart naar de wensen van onze leden, vakkundig en betrouwbaar met oog voor de details.

Wie werken voor onze vereniging

Organisatie:

Bestuur:

De heer Kerst Waterlander, ad interim voorzitter/ledenadministratie
Klamp 6
8502 BL Joure
Tel. 0513 – 41 64 56

Mevrouw Anneke Cuperus, secretaris
De Boeyer 27
8501 RK Joure
Tel. 06-22404832

Mevrouw Ans Agricola, penningmeester
Kolkstraat 4
8501 BT Joure
Tel. 0513 – 70 78 96

De heer Klaas Bergsma, algemeen adjunct
Swaaigat 13
8565 GB Sondel
tel. 06-51647282

Algemeen e-mailadres voor al uw vragen: info@uitvaartjoure.nl

Uitvaartverzorgers:

Mevrouw H. Hofstra- Gillebaard te Joure, tel. 0513 – 41 39 11

Mevrouw Renny Spoelstra te Joure, tel. 06 – 26 69 72 74

Centraal Meldnummer overlijden: 0513 – 41 98 86 dag en nacht bereikbaar