Actueel

Hier vindt u de notulen van de algemene ledenvergadering van 3 mei 2017